ความศรัทธา คือ ความเชื่อมั่น

15 Aug

ความศรัทธา คือว่า ความมั่นใจต่อสิ่งนั้น ๆว่าเป็นความเป็นจริง ซึ่งความศรัทธาสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงจะดำเนินต่อกันมาเป็นเวลานานมาก ความเลื่อมใสเป็นของที่อยู่คู่กับคน มาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ช่วงที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีการรับรองถึงเรื่องจริงของเรื่องนั้น ๆมนุษย์เรามีความเชื่อถือในเรื่องต่างๆล้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูหมอดูดวงไพ่ยิปซีหรืออื่นๆมากมายในแง่ความเลื่อมใสของคนไทย ก็ไม่ได้แตกต่างจากชาติอื่นๆ คือมีความเชื่อถือในเรื่องไสย วิญญาณเทพยดา ศรัทธาในสิ่งที่ไม่เห็นและมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อำนาจที่จะ บันดาลใจชั่วร้าย-สวย ให้แก่คนได้ การที่ชาวไทยมีมิตรภาพใกล้ชิดและธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ คนไทยจึงมีความศรัทธาในสิ่งของอันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่ต้องความเป็นอยู่ด้วยจิตใจเสมอภาคกับธรรมชาติ และเป็นการสร้างกลยุทธ์ให้มีความเสน่หาและความหวงแหนสิ่งที่ให้ประโยชน์ในการดำรงชีพและถึงอย่างไร ประเพณีนิยมไทยก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆดูดวงความรัก ที่มนุษย์ สังคมสร้างขึ้น ย่อมต้องมีเกิด มีมรณะ แปรผัน เคลื่อนไหว ทุกเวลา และท่ามกลางความเติบโตเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของแผ่นดิน จำเป็นจะต้องที่จะต้องมีการตัดสินใจ นั่นคือจะต้องพัฒนา แก้ไขให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและสภาพเรื่องราวที่ปรากฏ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: