ช่วยเหลือแก้ไขผิวให้เป่งได้ แท้จริงหรือไม่ก็?

30 Aug

สูตรทำผิวขาวคนมักให้ความหมายกับอัญมณีที่มีราคาพร้อมด้วยหายากลำบากมาสัมพันธน์กับ อนามัยตัวและวิภาเป็นประจำ มีเรื่องราวการชักจูงทองคำชัดเจนมาดัดแปลงใช้กับประเด็นต่างๆ ของร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษเหลือเกินหน้า เพราะว่าเชื่อมั่นว่าจะช่วยรอดูก่อนรุ่นผิวตั้งแต่งวดเวลาของพระนางคลีโอพัตรา และมีใช้ในตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ชั้นเลิศอีกหลายทวีป เช่น ประเทศจีน เอฟริกา รวมทั้งทวีปยุโรป แม้จะยังไร้พยานที่แจ่มแจ้งสายวิทยาศาสตร์ว่าทองคำจะช่วยรอไว้ก่อนความ เฉา ย่น ของผิวหนังได้เช่นใด แต่สินค้าเครื่องประทินผิวที่มีส่วนผสมของทองคำได้ออกสู่ตลาดในหลายแบบ ทั้งครีมทาผิว ครีมพอกหน้า รวมกันทั้งแผ่นทองคำมันเปลวบริสุทธิ์ผุดผ่อง 24 เค เพราะด้วยเคลือบหน้าตา เราจะมาดูว่ามีประกาศทางวิทยาศาสตร์สิ่งไรบ้างที่พอจะเชื่อถือได้ว่าทองคำมี ส่วนดีแก่พลานามัยทางกายและความงามครีมหน้าเด้งและทำให้เกิดท่วงทีเคียงคู่ได้หรือไม่ การพาทองคำมาใช้ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ทองคำ กับการปกป้องโรคภัยทองคำ กับการลดเลือนริ้วรอย  ความเป็นพิษและอาการข้างๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: