ศูนย์กลางศึกษาวิจัยวิสทร้า

8 Sep

ศูนย์กลางศึกษาวิจัยวิสทร้า เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่  เพื่อการค้นคว้าวิจัย การศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งเพิ่มขึ้นสินค้าใหม่ ๆ เพื่อพลานามัยและชีวิตที่ค่อยยังชั่ว รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมข่าวแห่งการหาความรู้ ที่ได้รวบรวมประกาศ ข้อมูลต่าง ๆวิธีทำให้ผิวขาว
ตลอดโอกาสด้านอนามัยและความน่ารักไว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ชั้นในศูนย์|ศูนย์รวม}ยังมีส่วนการฝึกหัดด้วยว่าทั้งบุคลากรภายในองค์การและผู้ ที่พอใจถ้วนทั่วด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นประณิธานวิถีของการตั้งศูนย์แห่งการหาความรู้และศึกษาวิจัยวิสทร้าแห่ง นี้ขึ้นก็เพื่อที่จะดลใจและส่งให้แรงบัลดาลใจในการป้องกันสุขภาพอนามัยตนเองและคนรอบข้างกันเยอะขึ้น เพราะเราเชื่อว่าแหล่งประกาศของสุขภาพที่ยอดเยี่ยมจะสามารถยกฐานะชีวิตและ ชีพของใครต่อใครให้ล้ำหน้าได้ภายใต้คำขวัญที่ว่า ชีพดี ขึ้นต้นที่อนามัย วัตถุปรารถนาของการก่อตั้งศูนย์แห่งการศึกษาเล่าเรียนและศึกษาวิจัยวิสทร้า  เพื่อค้นคว้า วิจัย และความเจริญรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์เพื่อพลานามัย  เพื่อเป็นศูนย์แหล่งประกาศวิชาความรู้ความรู้การด้านอนามัยและความน่ารักเพราะผู้ที่เอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัย  เพื่อเป็นส่วนกลางการอบรมเพื่อพนักงานข้างในและข้างนอกสมาคมให้มีวิชาความสามารถทางด้านความสวยงามและอนามัยทำให้ผิวขาวเพื่อเป็นการดลใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังต้องการควบคุมอนามัยหรือแปลงแบบอย่างการครองชีวิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: