ภารกิจของแร่แต่ละชนิดแก่กาย

15 Sep

แร่จำพวกไหน มีความหมายต่อเรายังไงมั่งรู้ไว้เป็นตำนานวิชารอบกาย แคลเซียม – ส่วนเพิ่มเติมในโครงกระดูก และฟันช่วยในการทันเหตุการณ์ของ กล้ามเนื้อและระบบเส้นประสาท, ช่วยให้เลือดแข็ง ฟอสฟอรัส – ส่วนเพิ่มเติมในกระดูกและฟัน, ส่วนเพิ่มเติมของ สารพลังงานหลากหลายในร่างกายเช่น ATP NADP, องค์ประกอบของ RNA, ทะนุบำรุงเท่ากันกรด-เบส ในร่างกาย เหล็ก – ฮีมในฮีโมโกลบิน(ในเม็ดเลือดแดง)ประกอบด้วยเหล็ก, ตัวร่วมของเอนไซม์ ไซโทโครม ออกซิเดส แมกนีเซียม – เครื่องประกอบของกระดูกและฟัน, ปลุกใจเอนไซม์ในขั้นตอนเมทาบอลิซึม, สูตรทำให้ผิวขาวรักษาเท่ากันของเหลวภายนอกเซลล์ โซเดียม – ช่วยในการทันเหตุการณ์ของประสาท และกล้ามเนื้อ, ควบคุมเท่าเทียมกรดเบส โพแทสเซียม – ร่วมกับแคลเซียมคุมหน้าที่ของกล้ามเนื้อ, คุมสมดุลออสโมติก ไอโอดีน – เครื่องประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน กำมะถัน – กรดอะมิโน ผม กระดูกอ่อน และเล็บประกอบ หมายรวมสารโปรตีนอีกหลายอย่างมีอยู่กำมะถัน ครีมหน้าขาวฟลูออไรด์ – สารทาฟัน ปกปักรักษาจากฟันผุ กระดูกแข็งแรง  ซึมซับธาตุเหล็ก

 

 

======================================================

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: