คนไทยหันมาเหลียวแลสุขภาพอนามัย

17 Sep

ยุคปัจจุบันชาวไทยหันไปให้ความสนใจสุขภาพอนามัยกันจำเริญมีการคัดทานอาหาร มีการรณณรงค์เรื่องการสูบบุหรี การดื่มน้ำเมา และการบริการร่างกาย จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าชาวไทยและคนทั่วโลกมีอัตราการจบชีวิตโรคหัวใจและ เส้นโลหิตพัฒนามาก ที่มาที่เด่นเกิดจากความไม่สมดุลของการกินข้าวและการกายบริหาร นอกจากนั้นยังทำเอาเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กระดูกพรุน โรคอ้วนและมะเร็งบางชนิด จนถึงคุณหาได้ให้ของกินที่ทรงคุณภาพร่วมกับการออกกำลังกายอย่างพอสมควรจะ อาหารเสริมผิวขาวทำเอาคุณมีสุขภาพอนามัยที่ดี คบหาสมาคมโภชนาการ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงได้พร้อมเพรียงบังคับหลักการการทานข้าวซึ่งไม่เน้น โดยเจาะจงกำลังแรงงานเฉพาะ แต่จะเน้นเรื่องสารอาหาร และการออกกำลังกาย ต้นเรื่องที่กล่าวมีเหตุฉะนี้  คำปรึกษาด้วยฝ่ายต่างๆ ของกินที่ทานต้องมีพลังงานพอเพียง และมีสารอาหารพอ หมู่ชนทั่วๆไป  รับประทานอาหารหลายหลากให้ครบห้าหมู่โดยหลีกเลี่ยงอาหารไขมันอิ่มตัว [Saturated fat],Tranfatty acid น้ำตาล เกลือ สูตรทำให้ผิวขาวและสุรา ผลรวมแรงงานที่ได้รับไม่ควรเกินค่าที่บังคับมวลชนกระยาเลย ผู้ที่แก่เฒ่ามากกว่า 50 ปีพึงจะได้รับวิตามิน B12 เสริมหญิงมีท้องหรือคิดอุบายตั้งท้องน่าเสริมอาหารที่มีธาตุเหล็ก และอาหารที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเพิ่มการดูดกลืนธาตุเหล็ก

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: