ไวรัสในภาวะแวดล้อม

19 Sep

ไวรัสในภาวะแวดล้อมคนเราดำรงชีวิตมีอยู่ในภพที่มีไวรัสรุมล้อม อยู่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามเรามีสิ่งลวงตาลวงใจ เพื่อความสะอาดของสภาพแวดล้อม รอบกายเราหลายแบบสูตรทำให้หน้าขาว ตอนนี้หลายคนดูออกก่อนปรุงอาหารคนประกอบอาหารต้องล้างมือให้ใสสะอาดเสียก่อน แต่หลายคนไม่ฉลาดว่า ครั้นจบสิ้นจากการเตรียมอาหารแล้ว ควรล้างมือให้สะอาดด้วย เหตุเพราะในอาหารการกินไม่สุก มีไวรัสมากโดยเฉพาะเนื้อสด  โรคภัยไข้เจ็บ ที่คนเราติดจาก สภาพแวดล้อมที่พบบ่อย ๆ คือ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง ตับอักเสบ โรคกลุ่มนี้มั่งก็ต่อเนื่องทางอากาศ บ้างก็โดยการแตะต้องด้วยมือสูตรทำให้ผิวขาวนักจุลชีววิทยา ชาร์ล เกอร์บา แห่งมหาวิทยาลัยอริโซนาได้กระทำการศึกษาเล่าเรียน เพราะว่าการเพาะเชื้อจากภาวะแวดล้อมหลายชนิด แล้วพบว่ามนุษย์เรามีคตินิยมผิด ๆ หลายชนิดกล่าวถึงมลทิน ของสิ่งแวดล้อมเราอยู่  เราเจนนับถือกันว่าลูกบิดประตูมีมลทินมาก และเชื่อว่าการติดเชื้อทางมือ มาจากลูกบิดประตูมาก อย่างกับโรคหวัด แต่จากการเพาะเชื้อเขาพบว่า ลูกบิดประตูมีเชื้อไวรัสมักต่ำ อาจเนื่องด้วยมันไม่ชื้น แบคทีเรียหรือไวรัสจึงไม่ค่อยขึ้นมาก  เขาศึกษาพบว่าตามแป้นอักษร ของเครื่องสมองกลมีเชื้อโรคมาก ยิ่งกว่าปุ่มลิฟท์ ปุ่มและที่กดเปิดเตาไมโครเวฟ หรือปุ่มกดเครื่องทำน้ำเย็นเสียอีก ส่วนเครื่องต่อโทรศัพท์ก็สกปรกมาก เป็นพิเศษเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันหลายคน เขาพบว่ามีไวรัสในขั้นสูงพอๆ กับแป้นอักษร เหตุเพราะมันไม่ได้รับการขัดถู ชำระล้างเอาเสียเลย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: